Kroppens tilpasning til kondisjonstrening

Kroppens tilpasning til kondisjonstrening

Her får du flere tilpasninger som kroppen gjør når den utsettes for kondisjonstrening. Hvorvidt, og i hvilken utstrekning, du utvikler disse parameterne kommer an på hva slags type kondisjonstrening du utfører.

Les mer »