Å spise riktig – gjør deg supersmart!

Spiser du riktig og får i deg det kroppen behøver, kan dette ha påvirkning på hvordan hjernen din fungerer.

Du kan få bedre atferd, konsentrasjon, sosiale evner, trivsel og hindre mange sykdommer bare ved noe så enkelt som inntak av bra fett.

Kroppen vår bruker fett som energi og hjernen trenger fettet til strukturell oppbygging. Hjernen inneholder svært mange langkjeda, flerumetta fett, som for eksempel omega 3-fettsyrene EPA og DHA. DHA er viktig for utvikling og vekst av hjernen. I løpet av livet skjer det stadig nydanning og omstrukturering i hjernen, og det hevdes at fettsyresammensetninga i kosten påvirker hvordan mennesket lærer og hvordan erfaringer forandrer oss.

Både omega 3- fettsyrer og omega-6 fettsyrer er viktige for hjernens struktur og funksjon, og det er viktig at inntaket av disse langkjeda fettsyrene er tilstrekkelig og balansert for å sikre normal utvikling og optimal funksjon av hjernen i alle faser av livet.

Et mangelfullt kosthold kan bidra til impulsiv og antisosial atferd. Det er gjort få studier på dette området, men av det som er gjort viser det seg at antisosial atferd ble vesentlig redusert etter at vitaminar, mineraler og fettsyrer ble tilført i kosten.
Forskning har vist at mennesker med høy hjerterateviabilitet (HRV) har gjort det bedre på kognitive tester enn dem med lav HRV. Måten et individ planlegger, resonnerer, tar avgjørelser og handler rasjonelt på, blir gjerne kalt kognitive funksjoner.

HRV er et uttrykk for variasjonen mellom påfølgende hjerteslag. Høy HRV henger sammen med god impulskontroll. Mye tyder på at mennesker med høy HRV har bedre evne til å regulere og kontrollere atferden sin. På den andre siden har lav HRV vist seg å ha sammenheng med psykologiske lidelser, som angst og depresjon. Nyere forsking viser at HRV blir påvirket av kognitiv terapi, fysisk trening, livsstil og kosthold. Det er blant annet funnet en positiv sammenheng mellom omega 3-nivå i blod, og HRV hos pasienter. Det er også funnet negativ sammenheng mellom omega 3-nivå i blod og problematferd og dårlig oppmerksomhetsevne/ konsentrasjon hos barn.

Har du problemer med konsentrasjon, dårlig humør eller føler deg litt ustrukturert, kan det altså være stor sannsynlighet for at du kan bedre ditt utgangspunkt ved å endre kosthold. Dette er absolutt et tema som burde bli tatt opp mer i norske skoler, som i disse dager lider av dårlig læring, støy, ukonsentrerte elever og dårlige resultater.

You are what you eat, so eat well!

 

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Epost
NYHETSBREV

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter