Arousal – effekten.

Arousal omfatter evnen til å motivere seg selv til maksimal innsats både i konkurranse og på trening.

De fleste som oppsøker seriøse treningsmiljø har ambisjoner om å bli i best mulig fysisk form. Det kan enten være at de ønsker å øke sin maksimale styrke (1 RM), eller at de ønsker å prioritere å få større muskelmasse.

Utallige programmer i den moderne tid har blitt designet for at de som ønsker å trene seriøst, skal ha fått tilfredsstilt sine drømmer om store muskler og stor styrke. Mange programmer har hatt mer eller mindre vitenskapelig forankring, og samtidig vært basert på ulike ?Guruer? innenfor treningsmiljøet.

Gode treningsprogrammer har altså ikke vært det store problemet hvis man ønsket bedring av den fysiske formen. En faktor som har blitt forsket mye på i flere av de tidligere ?østblokk? landene og senere også i den vestlige verden, er Arousal. Dette begrepet kan oversettes til hissighet, men da det er et begrep, så vil det her bli omtalt som Arousal. Arousal omfatter evnen til å motivere seg selv til maksimal innsats både i konkurranse og på trening. Særlig Sovjet, DDR, og Bulgaria var klar over viktigheten av å lære opp kroppen/ nervesystemt til høyest mulig ferdigheter her.

Idretter som krever mest mulig muskel kraft på svært kort tid, slik som vektløfting, styrkeløft og ulike sprint øvelser. Disse landene hadde egenen trenings institutt hvor utøverne ble ?drillet? i dette. Det er også en kjent sak, at ulike doping preparater ble anvendt for å frembringe størst mulig Arousal. Ved å ?gire seg opp?, eller motivere seg selv nærmest maksimalt, så vil man få høyere kavalitet på treningen. Grunnen til dette er Cerebral Cortx, som er en sentral del av hjernen, sender nerveimpulser til lateral hypothalamus. Dette er en forutsetning for muskel arbeid. Ved at man ?girer seg opp?, så vil Cerebral Cortex sende flere nerve impulser pr. tidsenhet, enn det den ville gjort uten at man ?giret seg opp?. Dette vil føre til en sinnstilstand som minner om raseri. Denne tilstanden fører til at hormoner, norepinephrine, frigjøres ut til blodet. Dette fører igjen til at store mengder transmitter-stoffer blir frigjort. Denne store mengden transmitter-stoffer fører til at mye muskelfiber blir rekrutert. Det er særlig type 2B fibrene som blir rekrutert de første 3-4 sekundene(opptil 8-9 sek, da blir det flere og flere type 2A fiber som blir rekrutert). I praksis vil de si at man klarer å løfte tynger og flere repetisjoner, enn det man ellers ville gjort uten å ?gire seg opp?.

Det er særlig type 2B fibrene som er avhengig av at man er forbannet. Uten Arousal vil mindre mengder type 2B fiber bli rekrutert enn ved Arousal. Type 2B fibrene krever svært mange nerveimpulser på kort tid for å bli rekrutert. Uten mange nerveimpuler på kort tid, jo færre type 2B fiber blir rekrutert, samtidig som at man får en kontraksjon som er svakere enn ved Arousal. Som kroppsbygger er det derfor viktig at man ?girer seg opp? slik at man oppnår høyest mulig Arousal nivå før man skal trene. Da vil kvaliteten på treningen bli høyere, og man får bedre resultat. Mange bruker mye tid på trening uten at kvaliteten er god nok.

Gjennom å være bevist på Arousal, vil mange få bedre resultater etter trening.

Denne Arousal effekten har vært kjent innenfor styrke- og bygge- miljøet i flere ti-år, og doping preparater som effedrin, psaudoeffedrin, og andre sentral stimulerende stoffer har blitt brukt for å oppnå denne effekten. De ulike doping preparatene er overflødig hvis man lærer seg selv til å ?gire seg opp?. Det er også skadelig for nervesystemet. Det mest potente stoffet man kjenner til i dag er kokain. Et stoff som også har vært brukt for å oppnå denne Arousal effekten, er koffein. Striden om effekten av koffein er for mange kjent, men det er ikke uten grunn at styrkeløftere og vektøftere har reist over grensen for å kjøpe sterke koffein- tabletter. Det er heller ikke kjent noen skadelige bi-effekter av koffein.

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Epost
NYHETSBREV

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter