Bedre benkpress med bros

En studie har sett på hvor viktig det er å ha en som spotter deg for styrkeøking i benkpress.

Det er mange som liker å trene med kompiser og som opplever at de klarer å presse seg mer når de har noen som kan spotte i ulike øvelser. Dette har blitt forsket på og en studie som kom i 2017 tok for seg effekten av å ha spottere ved trening av benkpress, og hvordan dette påvirket prestasjonen.

Det var 12 forsøkspersoner med minst ett års trenings-erfaring som var testpersoner i studien. Det var tre testtilfeller, der det første var for å finne deres 1 RM i benkpress i Smith-maskin. Den andre og tredje gangen fikk de utføre tre sett med benkpress i Smith-stativ på 60 % av 1 RM. De ble bedt om å gjøre så mange repetisjoner de klarte til failure, med to minutters hvile mellom hvert sett.

Ved det ene testtilfellet var det spottere som var synlige for testpersonen til stede, og ved det andre tilfellet var det fortsatt spottere der, men ute av syne for testpersonen. Forsøkspersonene dekket til området rundt benkpresstativet for å skjule spotterene, og fortalte forsøkspersonene at det var for å eliminere distraksjoner for dem under testingen. Så testpersonene visste altså ikke at de faktisk hadde spottere ved ett av testtilfellene. De ble også fortalt at forsøket gikk ut på å teste en treningsprotokoll, for å blinde dem fra den faktiske hensiktet med studien.

Ved begge testtilfellene ble det registrert totalt antall repetisjoner løftet, totalt antall kilo løftet, opplevd anstrengelse (RPE – ratings of percieved exertion) og mestringsfølelse (self-efficacy).

Resultatene viste at både antall repetisjoner og antall kilo løftet var signifikant høyere da testpersonene hadde en synlig spotter. De gjorde i gjennomsnitt 11,2 % flere repetisjoner, og økningen varierte fra 5,3 % til 30,7 %. Alle testpersonene gjorde flere repetisjoner (og løftet dermed mer vekt totalt) bortsett fra en person, som presterte likt ved begge tilfellene. Opplevd anstrengelse var høyere og følelse av mestring var lavere ved testtilfellene der spotterene ikke var synlige for testpersonene.

Konklusjonen til denne studien er at prestasjonen blir forbedret når man trener sammen med noen, og at det reduserer opplevd anstrengelse og øker mestringsfølelsen. Det er en enorm psykologisk komponent i det å ha andre med seg på trening. Det kan være fordi selvfølelsen får en boost, at man vil unngå å dumme seg ut eller fordi man vil imponere noen andre. Effekten kan ikke tilskrives en styrkeadaptasjon, så det sitter i hodet.

Kilde:

Sheridan, A., Marchant, D. C., Williams, E. L., Jones, H. S., Hewitt, P. A & Sparks, S. A. (2017). Presence of Spotters Improves Bench Press Performance: A Deception Study. Journal of Strenght and Conditioning Research. Doi: 10.1519/JSC.0000000000002285

Ls også: Altrnativer til benkpress?

Sjekk også ut vår populære podcast med Andreas Adolfsson.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Epost

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email