Dette er overspising

Overspising er ikke bare et problem for noen fitnessutøvere i etterkant av konkurranser, men det er også et stort problem for mange mennesker som ikke er tilknyttet sporten.

I dag oppgir faktisk hver femte unge kvinne at hun overspiser en gang innimellom. For noen av disse har det ikke noen betydning for livet deres. For andre er det et stort problem som påvirker livet negativt på mange måter.

American Psychiatric Association har definert en allment akseptert definisjon av overspising:

En overspisingsperiode består av

  1. Personen spiser innenfor et avgrenset tidsrom (for eksempel to timer), og inntar en vesentlig større mengde mat enn det de fleste personer hadde spist i løpet av samme tid og omstendigheter.
  2. Personen opplever å miste kontrollen over spisingen i denne perioden, og har for eksempel en følelse av å ikke klare å slutte å spise eller å kontrollere hvor mye han eller hun spiser.

Det som skiller overspising fra å spise litt for mye en dag er følelsen av å ikke ha kontroll over det som skjer.

Noen punkter som kjennetegner overspising

 Følelser

Den første følelsen kan være behagelig fordi maten smaker godt. Disse følelsene varer ikke lenge, og blir raskt erstattet av en ekkel følelse som øker i takt med inntaket av mat. Noen opplever at det rett og slett er motbydelig men fortsetter å spise.

Tempo på spisingen

Generelt spiser man fort når man overspiser. Mange stapper mat mekanisk inn i munnen og tygger nesten ikke før de svelger. Noen drikker også mye underveis, som er med på å øke metthetsfølelsen ytterligere.

Rastløshet

Noen oppfører seg urolige og nesten desperate. De opplever begjæret etter mat som en kraft som driver dem til å spise, og dette er noe av grunnen til at termen «tvangsspising» også forekommer. Å skaffe seg mat blir viktig. Noen tar andres mat, stjeler fra butikker eller spiser mat som er kastet. De fleste ser på denne adferden som skammelig, ekkel og fornedrende.

Endret bevissthet

De som overspiser forteller at det føles som at de er i transe mens de spiser. Det er en automatikk i adferden. En del forteller at de distraherer seg ved at de ser på TV eller noe annet som gjør at de ikke skal tenke på hva de gjør.

Hemmelighetskremmeri

Et tydelig kjennetegn på overspising er at det skjer i hemmelighet. Noen personer skammer seg så mye at de anstrenger seg til det ytterste for å skjule det.

Tap av kontroll

Som nevnt er det å miste kontrollen vanlig ved overspising, men denne opplevelsen varierer fra person til person. Noen kjenner at de mister kontrollen lenge før de begynner å spise. Andre opplever at det kommer plutselig når de skjønner hvor mye de har spist. Noen planlegger sine overspisingsepisoder, og på denne måten får de en følelse av kontroll. Dette er dermed ikke sant, nettopp fordi de ikke kan forhindre at overspisingen skjer. De kan heller ikke slutte når de først har begynt.

Hvordan og når man spiser

Det pågår fortsatt mye forskning på hvordan og når mennesker overspiser. Det er vanskelig å definere overspising fordi hvordan og når man spiser varierer veldig.

Selv om noen overspiser sjeldnere enn andre trenger det ikke å bety at det ikke er et like alvorlig problem. I klinisk sammenheng er det viktig å se på hvor hemmende overspisingen er, og i hvilken grad det påvirker personens fysiske helse og generelle livskvalitet.

Hva man spiser

Når personer som har problemer med overspising blir spurt om hva de spiser når de overspiser så er det ofte svaret todelt. Den første delen beskriver matens karakter, som for eksempel søt eller mettende mat. Den andre delen beskriver personens holdning til maten, som for eksempel mat som er «forbudt», «fetende» eller generell mat som personen prøver å unngå til vanlig.

Hva som utløser overspising

Det er mye som kan utløse en episode med overspising, og her er noen av de vanlige utløsende faktorene.

Ubehagelige følelser

Alle slags ubehagelige følelser kan være utløsende, men spesielt nedstemthet innebærer en særlig stor risiko. Andre følelser kan være håpløshet, ensomhet, irritasjon, sinne, å føle seg anspent eller å kjede seg.

Å føle seg tykk er en spesielt ubehagelig følelse, og er vanlig blant dem som er bekymret for vekten sin. Denne følelsen kan utløse overspising.

De som er bekymret for vekten sin kan reagere negativt ved vektøkning. Blant dem som har en tendens til å overspise kan vektoppgang (til og med bare på noen hundre gram) være triggende. Konsekvensen kan være at man gir opp forsøket på å gå ned i vekt, og resultere i at man overspiser.

Mange personer som har problemer med overspising spiser veldig lite mat, bortsett fra ved overspising. Å spise for lite kan utløse en psykologisk og fysiologisk trang til å spise, og når man først begynner å spise kan det være vanskelig å slutte for de som har en tilbøyelighet til å overspise.

Andre konkrete utløsende faktorer kan være om man er på diett og «sprekker» på dietten, brist på struktur og rutiner i hverdagen, å være ensom, PMS og inntak av alkohol.

Ettervirkninger

Etter en episode med inntak av for mye mat pleier de fleste mennesker å akseptere det som noe som skjer en gang i blant, og at det var godt og hyggelig å spise litt ekstra. Andre opplever at de virkelig angrer. I etterkant bestemmer de seg kanskje for å spise litt mindre eller å trene litt mer, men der stopper anklagene mot seg selv.

For personer som har virkelige problemer med overspising er ettervirkningene helt annerledes. Disse kan fortelle at de noen ganger opplever en umiddelbar positiv følelse, og kan for eksempel føle seg lettet. Sulten er borte, og kanskje har andre følelser som nedstemthet og angst som utløste overspisingen blitt erstattet av andre følelser. Disse positive følelsene erstattes snart av skam, avsky og anger. Noen opplever nedstemthet og en følelse av håpløshet fordi de ikke klarer å kontrollere spisingen. Det er også vanlig å kjenne på angst fordi de er redde for å gå opp i vekt. De fysiske ettervirkningene av overspisingen, som trøtthet og vondt i magen, kan forsterke de negative følelsene. Disse følelsen kan hos noen føre til at de kompenserer, ved å for eksempel fremkalle brekninger og oppkast. Dette skiller personer som har kun overspisingslidelse fra andre som har for eksempel bulimi.

Har du problemer med overspising?

Hvis du opplever at du overspiser og at det påvirker deg på en negativ måte så bør du kontakte legen din. Du kan også ta kontakt med for eksempel Rådgivning om spiseforstyrrelser på www.nettros.no.

 

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Epost
NYHETSBREV

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter