En sterk kropp gir en sterk sjel

«Mens sana in corpore sane» –  «En sunn sjel i et sunt legeme».

Forholdet mellom en sterk kropp og sjel har vært anerkjent så lenge jeg kan jeg huske.

Oldtidens grekere var overbevist om at en person kun kan nå sitt fulle potensiale dersom det er harmonisk balanse mellom intellektuell og fysisk utvikling. Denne filosofien blir gjenspeilt i frasen romerne brukte for å beskrive grekerne: «Mens sana in corpore sane», som betyr, «En sunn sjel i et sunt legeme».

Mer nylig har studier innen vitenskapen psykoneuroimmuniologi (forholdet mellom kropp og sjel) begynt å underbygge, kvantitativt det oldtidens grekere visste intuitivt flere århundreder siden — at vi ved å styrke kroppen, styrker sjelen. Den siste av disse studiene kommer fra Dr. Kristine Yaffe og kollegaer på Universitetet i California, og viser hvordan aktiv fysisk trening kan holde nedgangen i kognitiviteten unna med så mye som 40 prosent.

«Aktive mus har vist å utvikle flere nervebindinger og sunnere nevroner i hippocampus området av hjernen sammenlignet med ‘sofamus’,» sier Dr. Yaffe, noe som fikk henne og hennes kolleger til å undre på om det samme kunne være tilfelle for mennesker.

For å teste denne teorien, fikk forskerne nesten 6000 personer til å fullføre en modifisert versjon av en test kalt «Mini-Mental State Exam», en test som måler hjernefunksjon. De målte både på begynnelsen av studien og på nytt etter seks til åtte uker. Mengden og intensiteten på treningen hver person normalt sett deltok i, ble også økt.

Blant dem som regelmessig deltok i intens trening, så forskerne mye mindre nedgang i kognitiviteten, som kom opp mot en beskyttende effekt på så mye som 40 prosent.

Og den gode nyheten er: det var ikke bare et spørsmål om alt eller ingenting. Dr. Yaffe slår fast at litt trening også var effektivt i det henseende å holde folk mentalt friske, mens høyere aktivitetsnivå førte til enda større beskyttelse.

For optimal kognitiv helse, anbefaler forskerne en integrert tilnærming til fysisk sunnhet, som inkluderer vanlig kardiovaskulær trening i tillegg til motstandstrening (vekttrening).

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Epost

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email