Fotball – hvilke fysiske kvaliteter dominerer din posisjon på banen

Du som fotballspiller har sikkert tenkt over hvilke kvaliteter du burde inneha som spiller av din spesifikke lagposisjon

Hvis ikke er det trolig på tide å rette fokus mot dette elementet da du kanskje bør revurdere treningsstrategier for å oppnå målet om suksess med din fotballkarriere!

Er det bestemte faktorer som avgjør suksess i hver posisjon?

Med andre ord, om suksessrike fotballspillere i en spesifikk posisjon typisk innehar spesifikke kvaliteter, betyr dette at du er nødt til å inneha disse kvalitetene for å lykkes i den gitte posisjonen? Vel, nei, ikke nødvendigvis, men det er absolutt en fordel, så la oss rett og slett se på en studie som går inn på dette.

Fysiske karakteristikker hos elitespillere i fotball

I følgende studie (1) ble 270 elitespillere i Kroatia målt for fysiske kvaliteter i perioden før sesong i både 2005/06 og 2006/07. De ble også kategorisert i sine respektive posisjoner, altså, målvakt, forsvar, midtbane og angrep.

Hvilke betydelige resultater dukket opp?

Målvakter: Utøvere blant denne gruppen var de høyeste og tyngste i gruppen. De var også de tregeste fotballspillerne når det var snakk om sprint over 10-20 meter. Gruppen viste seg også å prestere bedre på eksplosive tester (knebøy med hopp og spensthopp).
Angrep: Disse fotballspillerne viste seg å være de raskeste når det var snakk om sprint (5 meter, 10 meter og 20 meter).
Midtbane: Denne gruppen viste seg å inneha bedre verdier på relativt oksygenopptak, makspuls, maks løpshastighet og laktatnivåer, sammenlignet med forsvar og angrep.
Forsvar: Fotballspillere i denne gruppen viste seg å inneha mer kroppsfett enn midtbane og angrep.

Hva bør du i din posisjon satse på??

Resultatene av undersøkelsen på disse fotballspillerne kan definitivt benyttes og det er absolutt fint å ha dette i bakhodet når det kommer til hvilke faktorer som er sentrale for å lykkes i fotball.
Du har trolig dine egne formeninger om hva hver posisjon bør inneha av fysiske kvaliteter, men her er noen av mine (sett bort ifra teknikk og taktikk, som selvsagt også er meget viktig, men som ikke diskuteres her).

Målvakt

Selv om undersøkelsen viser at denne gruppen er blant de tregeste viser det seg også at gruppen er mest eksplosiv på visse tester. Dette kan selvsagt ha med kroppsvekt og høyde å gjøre. Det er mange som mener målvakter ikke trenger å fokusere så mye på generell trening, men heller mest spesifikke kvaliteter siden deres oppgaver er begrenset. Dette er jeg delvis enig i, men jeg vil absolutt anbefale en spiller i denne posisjonen å fokusere mer på å komme seg i god fysisk form (positiv endring av kroppssammensetning) og ellers øke grunnleggende fysiske kvaliteter i kombinasjon med den spesifikke treningen. Man ser ofte en målvakt med dårlig ballkontroll og man ser også målvakter som ofte er i relativt dårlig form, sammenlignet med resten av fotballspillerne på banen. Jeg mener en målvakt bør legge mer fokus på å komme seg i bedre generell fysisk form, selv om oppgavene i kamp ikke er like store med tanke på fysiske krav som i andre posisjoner.

Forsvar

Utøverne i denne gruppen er gjerne noe større enn i de andre posisjonene. Dette kan logisk tilbakeføres til det faktum at de gjerne skal være litt hardere å møte i dueller. Det er greit nok, men det er ikke noe poeng å være tyngre i form av fettmasse da dette rett og slett kun er ?dødvekt? som vil gjøre vedkommende tregere. Om det heller fokuseres på å la ?overvekten? bestå av muskelmasse, vil en slik utøver uten tvil være bedre rustet til å prestere bedre og ikke minst være enda hardere å møte i en duell! En forsvarsspiller bør etter min mening være den utøveren som har mest fokus på styrketrening totalt sett. Fokus på dette, samt eksplosiv trening og bedring av kroppssammensetning ville nok ha gitt undersøkelsen et annet resultat når det gjelder hurtighet og eksplosivitet.

Midtbane

En midtbanespiller har som regel større behov for en høy arbeidskapasitet, noe denne undersøkelsen også viste av midtbanespillere faktisk hadde. En midtbanespiller bør i mine øyne være mest ?komplett? når det kommer til fysiske ferdigheter. Utøvere innen andre posisjoner bør selvsagt score høyt på det meste for å bli best mulig, men en midtbanespiller er som regel nødt til å demonstrere meget høy kapasitet totalt sett. En jevn fordeling av styrke, hurtighet, utholdenhet (mest fokus på intervalltrening av ulike lengde) og bevegelighet er hva jeg generelt sett ville anbefalt i et treningsprogram for midtbanespillere.

Angrep

Undersøkelsen viste at angrepsspillerne var de raskeste, noe som heller ikke kommer som noen overraskelse. En angrepsspiller som har stor evne til å rykke ifra sine motspillere vil selvsagt ha en fordel. Når det kommer til hvilke kvaliteter jeg anser å være mest sentralt for en angrepsspiller så er det absolutt hurtighet og spenst, som lett kan trenes opp via ulike varianter av styrketrening. Kravet for utholdenhet er ikke like stort her, men det skader absolutt ikke å ha noe fokus på intervalltrening da det simulerer posisjonens krav temmelig bra.

Referanser

Fitness Profiling in Soccer: Physical and Physiologic Characteristics of Elite Players.
Sporis G, Jukic I, Ostojic SM, Milanovic D.
1Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia; 2Institute of Sports Medicine, Sport Academy, Belgrade, Serbia.
Sporis, G, Jukic, I, Ostojic, SM, and Milanovic, D. Fitness profiling in soccer: physical and physiologic characteristics of elite players. J Strength Cond Res 23(x): 000-000, 2009-The purpose of this study was to evaluate whether players in different positional roles have a different physical and physiologic profile. For the purpose of this study, physiologic measurements were taken of 270 soccer players during the precompetitive period of 2005/06 and the precompetitive period of 2006/07. According to the positional roles, players were categorized as defenders (n = 80), midfielders (n = 80), attackers (n = 80), and goalkeepers (n = 30). Analysis of variance (ANOVA) was use to determinate differences between team positions. Goalkeepers are the tallest and the heaviest players in the team. They are also the slowest players in the team when sprinting ability over 10 and 20 meters is required. Attackers were the quickest players in the team when looking at sprint values over 5, 10, and 20 meters. There were statistically significant differences between attacker and defenders when measuring vertical jump height by squat jump. Goalkeepers were able to perform better on explosive power tests (squat jump and countermovement jump) than players in the field. Midfielders had statistically significant superior values of relative oxygen consumption, maximal heart rate, maximal running speed, and blood lactate than defenders and attackers. Defenders had more body fat than attackers and midfielders (p < 0.05). Coaches are able to use this information to determine which type of profile is needed for a specific position. It is obvious that players in different positions have different physical and physiologic profiles. Experienced coaches can use this information in the process of designing a training program to maximize the fitness development of soccer players with one purpose only, to achieve success in soccer.

 

Stikkord:

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Epost
NYHETSBREV

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter