Derfor hjelper trening mot depresjon

Depresjon tømmer en for energi, håp, driv og motivasjon og gjør det vanskelig for en å gjøre det en trenger å gjøre for å føle seg bedre. Men selv om det å overvinne depresjon verken er lett eller raskt gjort, er det langt i fra umulig.

Mange nordmenn sliter med depresjon og tungsinn – og tallet er økende. Rundt 20 prosent av befolkningen vil i løpet av livet oppleve en depresjon som trenger behandling, ifølge helsenorge.no

Vi vet at regelmessig fysisk aktivitet reduserer depresjon og at det har like bra effekt som medikamenter, sier Jorunn Sundgot-Borgen, professor ved seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole.

Slipp unna depresjoner

Depresjon forårsakes av forskjellige ting, men mange av de såkalte dagligdagse depresjonene har en viktig fellesnevner. Med dagligdags depresjon tenker jeg på den typen depresjon der det ikke finnes noen alvorlig årsak til depresjonen, men at man rett og slett kjenner seg generelt nedslått og i dårlig form. En fellesnevner for denne type depresjon er ofte at man konsentrerer seg om alt det man ikke har i livet. Det ligger en hel del selvmedlidenhet bak. Denne type depresjon kan ha en sterk negativ innvirkning på treningen og ditt generelle velbefinnende, bl.a. ved at den programmerer deg negativt.

Det bør være av interesse å vite for dem som iblant lider av denne type nedstemthet for treningen at det finnes en teknikk som kan bryte denne dystre tilstanden på noen få minutter. Ved at du konsentrerer deg om alt du har i stedet for alt du ikke har, kan du bryte totalt ut av denne sinnsstemningen. Jo mer du trener på dette, desto bedre vil du beherske teknikken. Når du konsentrerer deg om alt det positive og alt det gode du har i livet, ta også med ting som. for deg er både hverdagslige og selvsagte, men som kanskje ikke er det for alle andre. Sett pris på din frihet, vær glad for at du kan se, at du har tak over hodet, at du har anledning til å trene osv. Disse enkle hverdagslige gleder kan hjelpe til med å gi deg bedre humør, noe som igjen gir bedre trenings – resultater.

Å koble av

Å kunne koble av er viktig for alle mennesker. Kanskje opplever en som trener seriøst behovet for avkobling ekstra sterkt, siden seriøs trening krever sterkt engasjement både mentalt og fysisk. Man får behov for å kunne koble ut hverdags tilværelsen og bare eksistere. Du kommer sikkert til å trives bedre med din trening hvis du slapper av på et eller annet vis. Kanskje har du allerede nå evnen til å koble av uten vanskeligheter. Hvis du, som så mange andre av oss har problemer med dette, anbefaler jeg at du studerer selv hypnose og meditasjon. Begge teknikker kan være usedvanlig verdifulle for å få hjelp til avkobling.

Visualisering kan være en del av selv hypnose, som, bl.a. omfatter forskjellige avslappingsteknikker. Meditasjon innebærer i hovedsak at du tømmer bevisstheten din for tanker, følelser og inntrykk. Selvsagt kan avkobling i mer vanlig betydning også oppnås ved turer i skog og mark og andre idrettsaktiviteter. Å være i skogen og puste frisk luft er blant de beste former for avkobling som finnes.

Programmer under bevisstheten din!

Å kunne programmere underbevisstheten med god informasjon ved hjelp av forskjellige teknikker er et verdifullt hjelpemiddel for å nå de mål en har satt seg, både når det gjelder trening og andre områder i livet. Du kan til en viss grad sammenligne hjernen med en datamaskin, den informasjon du mater inn kan lagres og tas frem for senere bruk. Den lagrede informasjonen kan hentes frem bevisst, eller – når det gjelder underbevisstheten – informasjonen kan påvirke deg selv om du ikke er det bevisst. Hvis du programmerer underbevisstheten din på en positiv måte med informasjon som automatisk får deg til å handle og ta beslutninger som fører mot de mål du har satt deg, har du aktivert en sterk kraft som vil arbeide for deg. Forskjellige teknikker som brukes for å programmere underbevisstheten er visualisering, hypnose, selv hypnose og autosuggesjon.

Visualisering

Visualisering er spesielt viktig for deg som, konkurrerer eller har planer om å konkurrere i kroppsbygging, men det er også bra for deg som bruker kroppsbygging som mosjon. Det betyr ganske enkelt at du. mentalt forestiller deg og skaper et bilde av deg selv som, du, ønsker å se, ut om tre, seks eller tolv måneder fra og med nå. Ved at du sterkt og regelmessig konsentrerer deg på det bilde av deg selv som du har skapt i din bevissthet, vil det bli lettere for deg å arbeide mot målet. Poenget er at du så tydelig som mulig forestiller deg hvordan du vil se ut. Selvsagt må målsettingen være realistisk, men på den annen side bør du ikke være for beskjeden. Det du ikke kan forestille deg i din bevissthet kommer du antagelig heller ikke til å kunne oppnå.

Du kan for eksempel bruke visualiseringsteknikken noen minutter hver kveld før du sovner. Ifølge, visse kilder er man spesielt mottagelig for programmering av det underbevisste når man holder på å sovne. Du kan programmere underbevisstheten din slik at den automatisk hjelper deg til å ta de beslutninger som er riktige. for å nå dine mål.

Selv din diet og din treningsdisiplin vil tjene på dette, siden underbevisstheten din er programmert utelukkende på å fatte beslutninger som leder mot ditt mål. Det blir lettere å motstå forskjellige fristelser i matveien når du holder dietten, treningen fungerer automatisk bedre og du blir inspirert av det du holder på med. For en konkurransekroppsbygger er det selvsagt en element= teknikk å kunne visualisere, og det er et viktig verktøy for deg når det gjelder å omforme deg selv til den statue av kjøtt og blod som skal fremstå konkurransedagen. For en seriøst konkurrerende kroppsbygger er det like vanskelig å arbeide på måfå som det er for en billedhugger som arbeider med leire. Det gjelder å være seg bevisst hva man skal skape.

Motivasjon

Alle kroppsbyggere finner det av og til meget vanskelig å tenne seg selv såpass at de får et topp trenings pass. Med bakgrunn i mange årsaker, som spenner fra å føle seg litt «utafor» til det litt mer alvorlige som problemer på jobben, med samboer eller tap av noe kjært, kan et hvert individ oppleve en motvilje mot å engasjere seg i en fysisk aktivitet som er mer utfordrende enn de man møter i hverdagslivet. (Hos de som konstant overtrener, er dette lett å forstå.)

Når dette skjer, har du vanskeligheter med å konsentrere deg tilstrekkelig på hva du skal gjøre i gymmet. Du orker knapt å kjøre gjennom trenings passet og vektene føles mye tyngre enn vanlig. Du finner deg selv kjempende med den femte repetisjonen, der du normalt greier 10 uten problemer.

Tenk deg da følgende scenario i det du er klar for å kaste inn håndkledet, kommer det en meget alvorlig mann bort til deg, vifter med en 38-kaliber pistol og brøler ut følgende kommando, «Plukk opp den hantelen og ta minst 10 repetisjoner, ellers skyter jeg hodet av deg!» Hva gjør du da ? Du plukker selvfølgelig frenetisk opp vekten og kjører ikke bare 10, men 15 reps.

Nøkkelen til å forstå motivasjon er hvor mye «det er verdt». Verdien er det som får deg til å øke eller vedlikeholde. Motivasjon er således fylt på i henhold til ditt ønske om å øke eller bibeholde en verdi

Påvirk deg selv

Vi mennesker kan i stor utstrekning kontrollere våre livsbetingelser. Men det finnes en viss type mennesker som stadig forteller om at den ene ulykker etter den andre har rammet, nettopp dem. Dette er ofte de samme mennesker som alltid håper at saker skal bli bedre eller at de skal få hjelp. Det er ikke noe galt i å håpe eller få hjelp, men når dette signaliserer et passivt handlingsmønster uten eget initiativ, er det galt.

De fleste dyr er i større grad avhengige av sine omgivelser og kan ikke gjøre mye for å endre på dem. De fleste dyr handler i stor grad på instinkt. Vi mennesker kan forandre på saker og ting, og den evnen bør vi utnytte. Ved å se sammenhenger og trekke konklusjoner kan vi handle og planlegge vår tilværelse slik at vi i høyere grad kan kontrollere det son kommer til å skje lenger frem. Evnen til å kontrollere omstendigheter er verdifull for en kroppsbygger, enten han konkurrerer eller mosjonerer.

Les også om hvordan du selv kan komme deg ut av en depresjon.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Epost

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email