Hvorfor valgte du den treningsmåten du følger

Du må vite hvor du skal (ha konkrete målsetninger) og dine handlinger må reflektere dine målsetninger.

Det er mange meninger rundt hva som fungerer best når det kommer til trening og godt er for så vidt det, ville vært kjedelig ellers, men hvordan kan det være så ufattelig store forskjeller rundt hva som anbefales, både innen trening og behandling?

I denne artikkelen skal jeg prøve å besvare dette med min teori.

Dannelse av egen filosofi

Om jeg spør deg om et spesifikt emne, for eksempel hva du mener er viktigst i et vennskap, hva vil du basere svaret på?
Vel, du vil trolig basere svaret på en innlært oppfattelse av hva et vennskap skal og bør bestå av, men denne oppfattelsen dukket ikke bare opp av seg selv. For de aller fleste av oss, om ikke alle, vil oppfattelsen bli dannet av hva andre (foreldre, venner, forelesere) sier om emnet og dette vil du tillære via hvem du omgås, snakker med og hva du leser og tiltar på andre måter.

Allerede nå ser du trolig hva dette betyr? at hva DU ender opp med å mene om et emne blir sterkt formet av andres påvirkning og

HVEM du velger å lytte til.

Hvorfor tror du at du trolig vil få ulike svar om du spør 2 personer om et spesifikt spørsmål når det kommer til trening?
For det første har de trolig ikke dannet grunnlaget for sin filosofi via nøyaktig de samme bøkene, snakket med de samme personene, osv. Det vil si, mye kan være nøyaktig det samme, men i mange tilfeller kan dette være totalt ulikt.

For det andre ?hører? eller ?leser? de samme informasjon på en ulik måte, nettopp fordi de har et ulike grunnlag å legge ny informasjon på. Om person A er en fysioterapeut og person B en kiropraktor vil som regel begge legge mer vekt på ?sin? retning og ?sitt? yrke. Samme gjelder trening. En trener for fotball vil som regel ikke legge stor vekt på det en trener for boksing vil gjøre, selv om det kanskje ville vært fordelaktig.

Problemet:

Det er flere problemer med dette og det sistnevnte har stor betydning. Om du ER en spesifikk ?ting? (fysioterapeut, personlig trener, kiropraktor, lege, eller advokat og andre yrker for den saks skyld) vil man som regel (dessverre) ha et unyansert syn på vitenskap. Diskusjoner har lett for å ende opp i yrkeskriger og man ender som regel opp med diskusjoner som kan sammenlignes med ?pappan min er sterkere enn pappan din?.

Et annet problem er at mange man velger å høre på ikke er oppdaterte og man ender dermed opp med å følge ting som ikke lenger har noe hold, verken vitenskapelig eller erfaringsmessig. Forelesere som ikke oppdaterer hva som presenteres er en gjenganger her.

Et like stort problem er at den du velger å følge også har dannet sin filosofi basert på hva vedkommende har hatt mest tro på, så om du lytter til en person må du ha i bakhodet at vedkommende har dannet dette fra andre steder, så hva med å også sjekke opp disse kildene og danne din egen filosofi basert på EGEN tolkning?

Det er absolutt ikke noe galt å høre på andre, for det er definitivt mange eksepsjonelle personer ute og går og mange av dem har dedikert sine liv til et spesifikt emne, så det er i mange tilfeller lurt å ta snarveien ved å stole blindt på dem. Når det er sagt er det ingen som kan alt, noe som er greit å ha i bakhodet.

Leser kun det man vil lese?

Det er flere måter å lese og lytte på. Om man allerede har dannet sin mening er det vanskelig å lese eller høre på noe uten påvirkning av sitt dannede standpunkt.

Selv om informasjonen som presenteres kanskje åpenbart er feil, eller strider mot alt du tidligere har trodd (ja, det er mye som rett og slett bare er tullball), så er det ofte et par ting du kan dra med deg og lære også fra dette. Ingen kan alt, men det er veldig få som ikke kan noe som helst.

Blant de fremste innen sine respektive felt sies det typisk at man er enig i 90% og uenig i 10%. Dette ser man lett erfaringsmessig og bærer absolutt en stor sannhet. Om du spør 10 personer 10 grunnleggende spørsmål rundt din egen trening og de fleste er enige i det meste, bortsett fra en som er uenig i alt, er denne ene enten ekstremt smart, eller meget lite oppdatert. I miljøer hvor de færreste faktisk ER oppdaterte kan man feilaktig tolke en som har totalt andre meninger som en dårlig kilde, mens i miljøer hvor basic kunnskap er et krav vil man fort merke hvem som ikke følger med.

Problemet:

Om du tilegner deg kunnskap ved å kun høre på det du allerede tror på vil du utvikle deg meget sakte. Det er ikke alltid like lett, men det har nok mye med modning å gjøre. De mest bastante er som regel de mellom 19 og 25 år, noe de fleste ?gamlinger? i gamet erkjenner. Alle har vel vært der og alle må igjennom det, men noen henger seg fast. Jeg skal gjøre mitt for å komme meg kjapt ut av den fella, men innrømmer kjennskap til fenomenet, hehe.
Ikke utelukk muligheter blindt uten å tenke igjennom dem.

Personlig tolkning

Svarene på ulike spørsmål vil selvsagt også i stor grad være basert på personlig tolkning av både vitenskap og erfaring. Personer med ulik bakgrunn, både med tanke på faglig dybde og personlig erfaring vil logisk nok tolke et emne på ulike måter og kommer dermed som regel opp med ulike løsninger å et problem.

Om person A har lært seg å telle til 3, vil problemløsningen basere seg på 1, 2 og 3. Person B som kan telle til 1000 vil kunne basere seg på et større grunnlag for problemløsning og vil trolig komme med en mer helhetlig og reflektert løsning. Det vil ikke nødvendigvis alltid være behov for mer enn 1,2 og 3 da mange problemer har enkle løsninger, men man trumfer ikke gjennom med et så snevert syn.

Er man nødt til å bli boende hjemme?

En trener med bakgrunn fra styrkeløft vil som regel anbefale metoder innen denne kategorien, mens en kroppsbygger som regel vil anbefale metoder innen sin kategori, osv. osv?

Man heller gjerne mot det man er kjent med, noe som kan være positivt om vedkommende som spør er ute etter en løsningen innen den kategorien. Problemet fremkommer når den som spør er ute etter noe HEELT annet, noe som skjer meget ofte og hva er da løsningen? Jo, eksakt den samme.

Det er absolutt ikke noe problem å helle mer mot en retning, men det vil ikke være løsningen på alle målsetninger.

Om du for eksempel kun kan gange vil du ikke kunne løse 5+5. Du vil rett og slett ikke forstå problemet og bytter ut + med X og løsningen din på problemet ender opp med å bli 25 i stedet for 10.

Dette er relativt typisk for en idrettsutøver som får veiledning av en trener mer kroppsbyggermentalitet. Vedkommende ender rett og slett opp med altfor mye trening til sine målsetninger og resultatene blir ikke gode nok. Det motsatte skjer om en trener som utelukkende er ute etter idrettsprestasjoner skal veilede en kroppsbygger. Mr. Olympia blir ikke skapt på den måten. Eksemplene er mange, men poenget er det samme: Du trenger ikke holde fast på en løsning, selv om det er hva du er mest kjent med.

Om du ønsker et godt svar på et emne er det som regel greit at vedkommende du spør har flyttet ifra barndomshjemmet. Problemløsning blir gjerne mer nyansert på den måten.

En kort versjon av min filosofi (den dag  i dag)

De fleste ville ikke trodd at jeg først startet med et meget stort fokus på kroppsbygging når det kom til trening og målsetninger. Jeg var bestemt på å bli kroppsbygger og var på nippet til å konkurrere for noen år tilbake. Du ville ikke trodd det etter å ha lest mye av det jeg har skrevet da dette reflekterer trening i retning idrettsutøvere, funksjonell- og skadeforebyggende trening.
Fokusområdet hadde ikke endret seg om jeg ikke hadde flyttet ut? og dette har skjedd flere ganger fordi løsningen på ulike problemer ikke har funnet sted på en og samme plass.

Selv om det er en meget grov og overforenklet løsning generelt sett har jeg til nå falt på følgende mening på en god fremgangsmåte.

Benytt periodiseringen og metodene til en styrkeløfter med innslag av metodene til en kroppsbygger etter behov og vektlegg funksjonaliteten til en idrettsutøver og innslag av øvelser fra vektløfting sammen med forebyggende nøkkelmomenter fra behandlingsyrker.

Jeg har erfart at dette bærer frukt i form av gode resultater i de aller fleste tilfeller og reflekterer bakgrunnen til hvorfor jeg valgte nettopp den ?konklusjonen?.

Hva mener du er den beste fremgangsmåten i de fleste tilfeller?

Eller hva mener han/hun du stadig spør om treningsråd?

Det er mange veier til Norge, men det er mange flere veier som ikke ender opp i Norge. Du må først ha det rette kartet, deretter den mest effektive veien. Med andre ord.

Du må vite hvor du skal (ha konkrete målsetninger) og dine handlinger må reflektere dine målsetninger.

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Epost
NYHETSBREV

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter