Menstruasjonsforstyrrelser hos kvinner som trener

I idrett er det ikke uvanlig at det forekommer menstruasjonsforstyrrelser hos kvinner, og spesielt i kombinasjon med en forstyrret spiseatferd.

Forstyrrelser i lutealfasen

Lutealfasen er perioden mellom eggløsning og neste menstruasjon. Vanligvis er det høye nivåer av østrogen og progesteron i dette tidsrommet, som normalt varer i omtrent 14 dager. En forkortet lutealfase på ned til 10 dager sees ikke sjeldent hos kvinner som trener. Allikevel påvirker ikke dette menstruasjonssyklusen merkbart fordi det kompenseres med en forlenget follikkelfase (første del av menstruasjonssyklus frem til eggløsningen), og hele syklusen tar 28 dager. Det virker som at det er en sammenheng mellom treningsmengden og hvorvidt lutealfasen blir påvirket. Den hovedsakelige effekten av en forkortet lutealfase er infertilitet, nedsatt fertilitet og økt risiko for spontanaborter. Tap av benmasse er også assosiert med forstyrret lutealfase.

Oligomenoré og amenoré

Oligomenoré betyr uregelmessig menstruasjon med tre til seks sykluser per år, og amenoré betyr fravær av menstruasjon eller tre eller færre sykluser per år eller ingen i løpet av de siste seks månedene. Begge disse tilstandene er økt hos den trenende populasjonen, og finnes hos mellom 10 og 20 % av trenende kvinner, og rundt 5 % av den øvrige befolkningen. Forekomsten er spesielt høy blant løpere og ballettdansere, og har høyere forekomst i idretter der atletene har en lav kroppsvekt og fettprosent. Ved disse tilstandene sees en forstyrrelse i hormonene som styrer menstruasjonssyklus, i tillegg til lave nivåer av tyreoideahormoner (skjoldbruskkjertelhormoner som regulerer stoffskiftet og kalsiummengden i kroppen), IGF-1 (insulinliknende vekstfaktor, som samarbeider med veksthormon i blant annet proteinsyntesen i musklene) og leptin (produseres i fettvev og deltar i regulering av kroppsvekten), i tillegg til en økning av kortisol (stresshormon).

Årsaker til treningsassosierte menstruasjonsforstyrrelser

Det mest kritiske er tilgang på for lite energi, enten i form av redusert energiinntak, enten alene eller i kombinasjon med et høyt energiforbruk.

En annen årsak kan være lite kroppsfett, men det er ikke slik at det ved et visst kroppsfettnivå utvikles menstruasjonsforstyrrelser, slik man trodde tidligere. Det er derimot en individuell variasjon i når man når et kritisk nivå. Flere eksempler har vist at kvinner med amenoré har økt kroppsfettprosenten og fått tilbake regelmessig menstruasjonssyklus, for eksempel i forbindelse med skade eller reduksjon i treningsmengde.

Psykisk stress kan påvirke hvordan hormonene i menstruasjonssyklusen reguleres. Hos kvinnelige idrettsutøvere kan dette stresse være i forbindelse med trening og konkurranse, eller det kan ha å gjøre med faktorer utenfor idretten som jobb, familie og andre relasjoner.

Treningen har innvirkning på menstruasjonssyklusen, og da kan det være både i form av total treningsmengde men også treningsintensitet. Sannsynligvis er treningen relatert til uregelmessigheter i syklus på grunn av energiubalanse. En høyere treningsmengde krever og tapper mer energi. Mye trening kan også ha en innvirkning via hormonsystemene.

Komplikasjoner

Som nevnt ovenfor påvirkes fertiliteten i større grad hos kvinner som trener mye enn hos mindre aktive kvinner. Men dersom du er en aktiv kvinne, og ikke har hatt menstruasjon på en stund, så betyr ikke det automatisk at du er infertil. Det er mange eksempler på idrettskvinner som har hatt lange perioder med amenoré og som har blitt gravide. Hvis graviditet er ønskelig kan eggløsning og en normal syklus ofte bli indusert ved å redusere treningsmengden og økte mengden kroppsfett. Hvis ikke dette fungerer er det lurt å oppsøke lege eller gynekolog. Eggløsning kan settes i gang med medisiner i de tilfellene det er egnet.

Redusert bentetthet er en annen komplikasjon av et lavt energiinntak og høyt aktivitetsnivå. Idretter med stor belastning av skjelettet kan til en viss grad unngå negative påvirkninger på benstrukturene. Benmasse reduseres raskt de første to årene med amenoré, og etter det reduseres mengden som tapes per år. Osteopeni (lav bentetthet) og osteoporose (benskjørhet med stor risiko fro brudd) er en av komplikasjonene i den kvinnelige utøvertriaden, som ofte beskrives som en kombinasjon av menstruasjonsforsryrrelser, lite tilgang på energi (i form av forstyrret spiseatferd) og lav bentetthet. På kort sikt kan et skjørt skjelett gi økt risiko for stressfrakturer, og på lengre sikt utvikling av osteoporose.

Behandling

Som nevnt ovenfor bør du oppsøke lege eller gynekolog hvis du har problemer med uregelmessig syklus. Hvis dette blir relatert til mye trening og lav kroppsvekt kan en del av behandlingen være å optimalisere energi- og næringsinntaket og balansere treningsmengde, treningsintensitet og restitusjonstiltak.

Kilde

Brukner, P., Bahr, R., Blair, S., Cook, J., Crossley, K., McConnell, J., McCrory, P., Noakes, T., Khan, K. Brukner & Khan´s Clinical Sports Medicine. 4.utg. McGraw-Hill Education, Australia. 2013.

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Epost
NYHETSBREV

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter