Mental trening reduserer stresshormoner

Stress er et stort problem for mange mennesker i dagens moderne samfunn.

Kroniske sykdommer forårsaket av stress er til stor del årsaket av at signalveier for ulike hormoner forandres. Den stressresponsen vi opplever som svar på ren psykologisk belastning er uhensiktsmessig når det blir langvarig fordi det kan utvikle seg kardiovaskulære, metabolske og autoimmune sykdommer.

En studie av Engert og medarbeidere så på hvordan ulike typer av mental trening kunne bidra til å redusere opplevelsen av psykososialt stress. Det var 313 deltakere som utførte ulike tilnærminger til mental trening i tre måneder, og de ble fulgt opp i totalt ni måneder. Målemetodene av resultatene besto av subjektive, endokrine, autonome og immunologiske markører.

Forsøkspersonene gikk igjennom tre moduler med ulik mental trening – nærvær (her-og-nå-fokus, oppmerksomhet), affekt (takknemlighet, medfølelse, takle vanskelige følelser) og perspektiv (metakognisjon og se seg selv og andre i ulike perspektiver). Det ble utført en stresstest før og etter treningsperioden, som hos utrente individer øker kortisolnivåene signifikant. Treningen som innebar affekt-trening og kombinasjonen affekt- eller perspektiv-trening etterfulgt av nærvær-trening reduserte kortisolnivåene i forhold til en kontrollgruppe som ikke trente med en reduksjon på mellom 32 % og 51 %.

Resultatene fra denne studien viser at mental trening er en tilgjengelig metode for å bygge opp et forsvar mot psykososialt stress, og som på sikt kan redusere antallet individer som sliter med dette og lette den finansielle byrden som stressrelaterte sykdommer koster arbeidsplasser og samfunnet generelt.

Kilde

Engert, V., Kok, B. E., Papassotiriou, I., Chrousos, G. P. & Singer, T. (2017). Specific reduction in cortisol stress reactivity after social but not attention-based mental training. Science Advances, 3(e1700495), 1-13. DOI: 10.1126/sciadv.170049

Stikkord:

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Epost
NYHETSBREV

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter