NEAT – energien du forbruker når du ikke trener

Alle aktiviteter og bevegelser vi utfører koster energi.

Det er ikke bare den bevisste aktiviteten som avgjør om du går opp eller ned i vekt fordi det er ikke bare trening som regnes som fysisk aktivitet. NEAT er forkortelsen for for non-exercise activity thermogenesis. Alle aktiviteter og bevegelser vi utfører koster nemlig energi. Små bevegelser som hvordan vi kler på oss, går til og fra jobben, gestikulerer, dusjer og sitter og fikler med noe eller vipper på foten på skole eller jobb spiller en større rolle enn du kanskje hadde trodd. Disse bevegelsene skjer spontant og kan være en viktig forklaring til hvorfor noen har et høyere energibehov enn andre.

En studie av Levine og kollegaer hadde 16 forsøkspersoner som fikk spise 1000 kcal mer enn deres beregnete kaloribehov hver dag i åtte uker. Det var store variasjoner mellom forsøkspersonene, både i hvilken grad deres energiforbruk økte og hvor mye kroppsvekten endret seg. Hos en av deltakerne økte aktiviteten fra NEAT med nesten 700 kcal, mens hos en annen deltaker minsket den med nesten 100 kcal. Det var også stor forskjell i vektoppgangen blant deltakerne, og dette var direkte koplet til energiforbruket fra NEAT; høyere ekstra spontane forbruk av energi ga mindre vektoppgang og omvendt.

Når forsøksdeltakere sitter i små rom på åtte kvadratmeter så klarer de fortsatt å utføre ubevisste, spontane bevegelser som er med på å øke energiforbruket. I en studie var dette ekstra forbruket mellom 140 og 560 kcal hos ulike forsøkspersoner i løpet av en dag, selv om de i prinsippet gjorde akkurat det samme – satt i et lite rom like lenge og gjorde «ingenting».

Noen individer øker altså sitt energiforbruk ubevisst ved økt matinntak, og derfor har noen personer lettere for å opprettholde en stabil kroppsvekt. Andre derimot opplever ikke denne økningen av NEAT ved økt energiinntak, og har lettere for å gå opp i vekt. Når matinntaket reduseres så reduseres ofte NEAT også fordi kroppen har mindre tilgang på energi, og man går kanskje ikke ned i vekt like fort som tiltenkt.

Dette viser at det er store individuelle variasjoner, og at det ikke kan forventes at alle svarer likt på det samme kostholdsprogrammet for vektøkning eller vektreduksjon.

Kilde:

Jacob Gudiol og Nicklas Neuman, «Forma kroppen och maximera din prestation 2», 2014, NGruppen förlag.

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Epost
NYHETSBREV

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter