Planlegg treningen din!

I første rekke er det den generelle treningsteorien som er viktig å lære seg, deretter er det analysering av den idretten som en ønsker å praktisere som gjelder. Det er alltid viktig for en utøver å kjenne de kravene som stilles innenfor en idrett. Dette gir den nødvendige målsetning som en må trene opp mot. Etter at en har tilegnet seg en god forståelse av disse, kommer den mer spesifikke planleggingen av treningen fram mot ens idrettslige målsetning. En slik planlegging er viktig fordi at resultatene som en oppnår gjenspeiler kvaliteten på treningen.

Utøveren trenger å være i det riktige miljøet
Det er ikke bare faktorer ved utøveren selv som setter rammene for treningsplanen; det er i mange idretter et kriterium at utøveren oppsøker- og slutter seg til et seriøst treningsmiljø der det finnes gode trenere og andre utøvere, skikkelige treningsmuligheter og støtteapparat. Miljøet rundt utøveren vil ved mange aktiviteter ha svært stor betydning for dennes framgang og prestasjoner.

Systematikk er viktig
Systematikk er viktig i treningen for å nå ens målsetninger. Det er en tidkrevende prosess som krever mye energi, disiplin og målrettet arbeid. De viktigste grunnene til planlegging er:

  • Nå målsetningen
  • Forebygge overtrening
  • Sikre framgang
  • Best mulig framgang på kortest mulig tid

Treningsplanen bygger på målsetninger
Treningsplanen begynner med den overordnede målsetningen; det kan være å klare å jogge 1 mil hver dag eller det kan være å bli verdensmester. Jo høyere målsetningen er, jo vanskeligere vil det bli å nå den. En høy målsetning bør betraktes som en positiv dagdrøm, filosofi over hvor langt en har mulighet til å nå, og brukes til motivasjon, lyst og glede. En bør ikke sette et høyt mål og deretter streve for å nå det så fort som mulig, for det kan skape misnøye, irritasjon og motivasjon som svikter (det blir så langt og lenge fram til målet).

Sett mindre delmål
Utøveren bør sette seg delmål; en slik målsetning ligger nær, og innefor rekkevidde, men er noe som utøveren må strekke seg etter. Delmålet kan ligge ifra et par uker til noen måneder fram i tid. På denne måten får utøveren større tro på at han eller hun kan, og skal klare å nå et mål. Denne metoden er også positiv for motivasjonen.

Videre kan trening og konkurranse planlegges mer nøye med tanke på treningstyper, styring av treningsmengde, progresjon, variasjon, hvilepauser, fordeling av økter og øvelser osv. En kan dele slike planer opp i langsiktig plan, årsplan, periodeplan, ukeplan og øktplan. Jo nærmere planen er neste trening, jo mer presis og detaljert vil den være.

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Epost
NYHETSBREV

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter