Plutselig død i idrett

Vi hører med jevne mellomrom tragiske historier om unge og tilsynelatende friske idrettsutøvere som plutselig omkommer. Hva er det egentlig som skjer med disse topptrente atletene? Hvorfor gir plutselig kroppen opp?

De aller fleste dødsfallene hos unge idrettsutøvere (eller hos andre som utøver fysisk aktivitet), som ikke skyldes ulykker, er oftest årsaket av hjertesykdommer. Disse sykdommene er oftest ikke tidligere diagnostiserte, og er av sjelden og arvelig art. Hos idrettsutøvere over 35 år er årsaken nesten utelukkende hjerteinfarkt. Personer med en bakenforliggende koronar hjertesykdom har økt risiko for plutselig død i forbindelse med intensiv fysisk aktivitet. Det betyr ikke at man skal unngå fysisk aktivitet, for risikoen er fortsatt lavere hos personer som trener regelmessig, i tillegg til at det gir stor helsegevinst på mange andre områder. Hos personer under 35 år dreier det seg så og si alltid om hjertesykdom som ikke er oppdaget, og der individene er predisponert for farlige hjerterytmeforstyrrelser som kan utløses av hard fysisk aktivitet. Den vanligste hjertemuskelsykdommen heter hypertrofisk kardiomyopati.

Prevalens

Prevalensen av plutselig hjertedød hos personer under 35 år angis til 1-2 av 100 000 personer per år. Omtrent 0,3 prosent av unge, aktive mennesker lider av medfødte misdannelser i hjertet som gir økt risiko for plutselig død ved fysisk aktivitet.

Hjertescreening

Hvorfor ikke bare screene og teste alle for sykdommer som gir økt risiko for plutselig hjertedød i forbindelse med idrett? Dette er et tema som har vært gjenstand for mye diskusjon. Det er ikke anbefalt å spore opp individer med skjult hjertesykdom ved å undersøke alle som driver med idrett fordi disse sykdommene er sjeldne, og diagnostikken er ikke sikker nok til å identifisere alle som er syke. Derfor kan man få både falske positive og falske negative resultater. I Sverige anbefales derimot direkte hjertekontroller av eliteidrettsutøvere. Slike anbefalinger foreligger ikke i Norge. Den europeiske kardiologiforeningen har et forslag om en felles standardprotokoll for undersøkelse av personer som deltar i konkurranseidrett. Formålet er å avdekke eventuelle avvik, og forebygge plutselige hjertedødsfall. Den anbefalte protokollen omfatter personlig anamnese og familieanamnese (symptomer og arv), klinisk undersøkelse og hvile-EKG. Ved avvikende funn gjøres ytterligere undersøkelser av spesialist. Det er fortsatt vanskelig å bevise at kontrollerte hjertescreeninger redder liv.

Symptomer

Det kan være lurt å være oppmerksom på symptomer som er relatert til anstrengelse (fysisk aktivitet) i form av brystsmerter, svimmelhet, besvimelse, distinkte anfall av hjerteklapp eller unormal åndenød. Utøvere med slike symptomer bør utredes på riktig medisinsk nivå.

Kilde

Börjesson, M., Nylander, E. & Solberg E. E. Plutselig død i idrett. Aktivitetshåndboken. Helsedirektoratet

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Epost
NYHETSBREV

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter