Hva er egentlig mental trening?

Mange brikker skal på plass for å prestere optimalt

Mental trening dreier seg om de teknikkene du bruker for å bli sterkere mentalt.

Mens et visst spenningsnivå er positivt og øker prestasjonsevnen, reduseres prestasjonsevnen når spenningsnivået blir for høyt. Dette gjelder ikke bare under konkurransen, men også tidsrommet før. Et høyt spenningsnivå fører til et høyt energiforbruk og kan trette ut utøveren allerede før start. De psykologiske metodene som utøvere bruker, har til hensikt å redusere denne mentale spenningen, og derved også energiforbruket.

Det er mange faktorer som bestemmer i hvilken grad en utøver føler spenning foran en konkurranse/trening/aktivitet. Det dreier seg om tiltro til egen mestringsevne, selvtillit, selvbilde og tro på positivt utfall. Fysisk treningstilstand og mental tilstand vil innvirke innvirke på disse igjen. Utøverens holdning til forestående begivenhet har også svært stor betydning. Er det en stor konkurranse hvor utøveren ser på det som meget viktig å vinne, vil dette kunne føre til høyt spenningsnivå; dette henger nøye sammen med utøvernes opplevelse av risiko.

På bakgrunn av utøvernes mentale tilstand, kan forskjellige avspenningsmetoder virke positivt ved å redusere psykisk spenning, spare krefter, og således fremme prestasjonene i forhold til hva de ville være hvis utøveren ikke benyttet disse teknikkene. Dette gjelder da for utøvere med for høyt spenningsnivå. Utøvere som kommer inn til konkurranser med for lavt spenningsnivå, vil også kunne ende med reduserte prestasjoner, da et visst spenningsnivå er nødvendig for å yte maksimalt.

Målsetninger

Utøveren bør sette, og ha målsetninger som er realistiske i forhold til seg selv. Det betyr at større og større utfordringer kommer gradvis og i mindre porsjoner. Når utøveren føler at målet er innen rekkevidde, vil motivasjonen øke og prestasjonene bedres. Føler derimot utøveren at målet er langt utenfor rekkevidde, vil dette redusere motivasjon og føre til redusert evne til gode prestasjoner. Derfor er målsetninger en teknikk som kan brukes for å kontrollere spenningsnivået.

Positiv tenking

Positiv tenking går ut på å «psyke seg opp». Dette skjer ved at en aktivt tenker positive tanker. Effektive hjelpemidler er stemningsframkallende musikk og filmer som motiverer, positiv visualisering og støtteapparat/sosialt nettverk som roser, oppmuntrer, støtter og bekrefter din styrke og positive utsikt til seier. Det er viktig at denne støtten kommer som støtte, og ikke uttrykt som forventninger og krav til utøverens prestasjoner, da dette vil skape motsatt effekt. En aktiv prosess hvor utøveren kun henter fram gode minner fra tidligere seire vil også kunne ha god effekt.

Positiv visualisering

Dette utføres ved å bruke fantasien til å se for seg hvordan en selv er rolig på konkurransedagen, hvordan en gjennomfører alle detaljer og helhet uten en eneste feil, og til slutt hvordan en vinner konkurransen. En kan lage seg en slags «mental film» som en om og om igjen ser for seg.

Meditasjon

Meditasjon er en form for tankekontroll hvor utøveren fokuserer sin bevissthet på det å slappe av og henfalle til et rolig stemningsleie. Teknikken kan kombineres med positiv visualisering

Optimisme, Lov deg selv:

Å være så sterk at ingenting kan forstyrre deg.
Å snakke om gode ting til alle du møter.
Å få alle dine venner til å føle at det er noe i dem.
Å se det positive i alt og få det til å bli sant.
Å bare tenke på det beste, arbeide for det beste og kun forvente det beste.
Å gi slipp på fortidens nederlag og konsentrere deg om framtidens seier.
Å gi så mye tid til forbedring av deg selv, at du ikke har tid til å kritisere andre.
Å være for stor for bekymring, for verdig for sinne, for sterk for frykt, og for lykkelig til å bli påvirker av problemer.

» Optimist International»

Stikkord:

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Epost

Del:

NYHETSBREV

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter