7 treningsfallgruver

Like sikkert som at en del faktorer må være tilstede for å oppnå suksess i treningen, må man også unngå en del fallgruver på veien.

Disse fallgruvene og susksessfaktorene henger som oftest sammen som hånd i hanske, og den beste prevensjonen mot å havne i slike fallgruver, er nettopp å greie å opprettholde suksessfaktorene.

Likevel er det greit å være bevisst på noen konkrete fallgruver som ligger og lurer på veien for alle som trener, eller snarere for alle mennesker uansett. Det er også verdt å merke seg at èn fallgruve ofte kan være en konsekvens av en annen.

“Alle dager du kan ta store skritt er fantastiske, men det er dagene du ikke er istand til å ta store, men likevel makter å presse deg til å ta de slitsomme små, at du legger fundamentet for all fremgang”.

1) For høye eller urealistiske mål

Mulig Konsekvens; Manglende motivasjon og oppgitthet brer seg raskt når man oppdager at målene blir vanskelige å nå. Resultatet for mange blir at de gir opp eller opplever at treningen utvikler seg til å bli et pes, og en ambivalent eller negativ ting i hverdagen, istedenfor noe positivt. Det er derfor viktig å sette seg nøkterne mål, gjerne i samråd med profesjonelle eksperter, yrkesutøvere eller andre med erfaring, slik at man bevarer gnisten og kruttet lenger enn den første måneden.

2) Mangel på planer eller struktur

Mulig Konsekvens; Arbeidet du legger ned koker etter en stund fort bort i kålen og du mister oversikten over hva som er målet og hvordan du kommer deg dit steg for steg. Noe som igjen kan føre til liknende konsekvenser som i forrige punkt. Å greie seg uten en plan kan kanskje funke OK helt i begynnelsen, men enhver form for fremgang over tid og varig progresjon er helt avhengig av at du følger en plan og en struktur i det du foretar deg.

“You don`t have to fear; – Plan your fights like a bear»!!

3) Overtrening

Mulig Konsekvens; Du oppnår kun stagnasjon og tilbakegang og føler deg dårlig og trøtt med lite overskudd både hva energi og lyst angår. Det er lett å gi opp og komme inn i en negativ trend, eller en uendelig labytrint man ikke finner veien ut av. Forståelsen av hvor mye og lenge en utkjørt kropp trenger å hvile for å komme til hektene igjen er kanskje det som er den største mangelvaren hos de fleste trenende. De som har trent en stund og som er opptatt av helse og kosthold har som oftest meget god peiling og stålkontroll både på hvordan man skal trene og hvordan man skal spise. Hvileferdighetene er derimot det som ofte skiller de svært suksessfulle fra de litt dårligere. De gode er gode også på å hvile! Ta signalene på alvor, hvil nok i hverdagene og legg inn rikelig med restitusjon og planlagte hvileperioder fra treningen.

“Balanse er alt. For mye er i overkant og for lite er ikke nok!”

4) Ensporethet

Mulig Konsekvens; Stagnasjon og følgelig dalende motivasjon. Det er lett å bli besatt av egne rutiner og rytmer. Å kunne variere, samtidig som man holder fast ved det som funker for nettopp deg er en kunst. Å aldri løse opp, alternere eller periodisere treningen vil på sikt kunne føre til dårligere utvikling av potensialet, og/eller skader og mulig ubalansert treningsgrunnlag. Det ender dermed ofte opp i punkt 3 (overtrening), ettersom mange, når stagnasjonen begynner å komme, blir rådville og kjører på med mer av det samme isteden for nytenkning, variasjon og lettere trening .

“Change your pace like water, and you`ll never break. Run like the falls and rest like a lake”.

5) Manglende, forvridd eller feil fokus

Mulige Konskevenser; Om man virkelig ønsker seg resultater i noe, enten det har med trening å gjøre, eller er andre ting, er man avhengig av å ha bevisst fokus på oppgavene som kreves. Å kunne sjonglere seg frem til suksess er ikke bare sjeldent, men stort sett umulig (om det da ikke er sjonglering man driver med da). Mange har ofte et godt, positivt og bevisst fokus i begynnelsen av nye prosjekter eller regimer, men å kunne fortsette med riktig fokus når “hverdagen” melder seg er ofte langt verre. For noen forsvinner hele bevisstheten rundt fokuset bort, og erstattes av ugjennomtenkte “autopilotrutiner”, eller eventuelt et fokus som sakte men sikkert vrir seg langt vekk fra utganspunktet og målene du hadde arbeidet deg frem til. – For eksempel; der man i begynnelsen var superfokusert på å utføre øvelsene riktig, er man nå kun fokusert på å greie så mange reps som mulig med så tunge vekter som mulig, koste hva det koste vil. Slike små, men viktige relevanser er vanskelig å oppdage hos seg selv hvis man ikke er bevisst på sitt eget fokus, og følgelig evaluerende og fokusert til enhver tid.

“If you get lost of the road, try to find back to it rather than search for a new one in the bush!”

6) Fravær av selvevaluering og evaluering fra andre

Mulig Konsekvens; Mye av det samme som i punktene over. Selvevaluering handler om være dønn tilstede i sin egen hverdag til enhver tid. Og kunne betrakte og evaluere sine metoder og handlinger fra flere perspektiver er en meget viktig ferdighet, som trenger man som med alt annet trenger øvelse på. Bevissthet er ikke noe som kommer av seg selv, og mange kjører hardt på med sine “egne ting” uten å engang ense tanken på at de kanskje noen ganger burde sette seg ned å ta en titt på hva de faktisk gjør og hvordan de gjør det. Et ordtak sier; “Det finnes to måter å miste oversikten på. Nummer 1; Det man observerer er for langt unna. Nummer 2; Det man observerer er så nære at man ikke ser det”. Det siste er ofte tilfelle for oss mennesker når det gjelder å observere eller evaluere oss selv. Vi mister objektiviteten fordi vi til enhver tid ”er så nær oss selv”. Å få andre dyktige mennesker til å ta en titt på vår situasjon og våre metoder er utelukkende positivt, og noe enhver som har ambisjoner bør søke nå og da.

“Den som kan se seg selv med kritiske øyne i speilet på sitt bad, kan uten fare se en verdensmester i alle reflekterende innsjøer han måtte møte på sin vei”.

7) Overseelse av avgjørende komponenter

Mulig Konsekvens; Stagnasjon, svekket motivasjon og frustrasjon kan lett forekomme når man ikke skjønner hva man gjør galt. Mange komponenter må være på plass for å lykkes. Riktig Trening, rett matinntak, nok hvile, harmonisk livvssituasjon generelt og fravær av stress er blant de viktigste. At bare en av komponentene er i ubalanse, er svekket eller fraværende kan være nok til å hindre fremgang og suksess, samt fremme nedbryting og tilbakegang fremfor oppbygging. Det er jo derfor også derfor evigvarende suksess, både med treningen og ellers i livet nærmest er umulig.

“Mennesket, i sin helhet, i sin fysikk, sin psyke og sitt sammensatte liv, er et komplekst kjedesystem, og kan aldri være sterkere enn sitt svakeste ledd”.

“A few of our days we are all able to take big steps. But it`s the other days that separate success from failure, – the hard days, when we need to push ourselves, and decide to take the small ones”.

Les også diettfeilene som ødelegger treningen din.

Besøk våre sponsorer og lær mer om sunn mat her hos Din Helsemat og kjøp dine kosttilskudd hos Proteinfabrikken.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Epost

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email