Virkning og bivirkning av anabole steroider

Ulike rapporter og undersøkelser har vist at 1-2 % av befolkningen har brukt anabole steroider (AAS), og mellom 6 og 10 % har blitt tilbudt AAS.

Det er signifikant flere gutter/menn som rapporterer bruk sammenlignet med jenter/kvinner. De unge voksne som oppgir at de har erfaring med AAS skiller seg fra dem som ikke har brukt på en rekke ulike områder, som flere problemer i oppveksten, lavere utdanning enn gjennomsnittet, høyt forbruk av andre illegale stoffer og annen risikoatferd som vold, aggresjon og kriminalitet.

Doping som samfunnsproblem betyr at det ført og fremst er et problem utenfor den organiserte idretten, noe som angår «mannen i gata». Et samfunnsproblem er et problem som angår mange. Det trekkes paralleller til en stadig økende kroppsfiksering i samfunnet, og dopingmidler kan ha et stort nedslagsfelt som et middel for å få den «perfekte kroppen».

Hva er egentlig anabole androgene steroider?

Anabole androgene steroider er en samlebetegnelse for syntetiske derivater av testosteronmolekylet. Testosteron er en type androgen, et mannlig kjønnshormon, som produseres naturlig i mannens testikler og i kvinnens eggstokker. Menn har betydelig mer testosteron enn kvinner. Testosteron sine to hovedeffekter kalles anabole og androgene. Den anabole effekten er vekst i muskelvev. Androgene effekter er utvikling av sekundære maskuline trekk som skjeggvekst og dypere stemme. Bruk av AAS medfører begge disse virkningene. AAS kan brukes medisinsk ved ulike tilstander, eller som prestasjonsfremmende middel i idrett. Ikke-medisinsk bruk utenfor organisert idrett knyttes gjerne til kroppsbygging, og ikke for helse og prestasjonsfremming. Denne formen for bruk vekker størst oppmerksomhet.

 Når AAS brukes som dopingmiddel så er dosene suprafysiologiske, det vil si at brukerdosene er større enn kroppens normale produksjon. Moderate brukerdoser er 5 til 15 ganger høyere enn medisinske behandlingsdoser, men brukerdoser som er 20 til 40 ganger høyere er ikke uvanlig.

Virkning av AAS

Ved bruk av AAS øker muskelmassen og styrken, og reduserer fettmassen betydelig i kombinasjon med trening. Den øker også dersom man ikke trener, og en studie har vist at forsøkspersoner som fikk AAS og som ikke trente økte mer i muskelmasse enn forsøkspersoner som ikke fikk AAS og som trente. Økt testosteron kan også øke aktivitetsnivået, gi bedre selvtillit, økt sexlyst og gi mindre behov for søvn og hvile.

Bivirkninger

Når testosteronnivåene i kroppen øker til suprafysiologiske nivåer kan det føre til en rekke bivirkninger. Det er store forskjeller mellom de ulike AAS-preparatene.

Dette er de vanligste fysiske bivirkningene

 • Det kan forekomme forskjellige hudforandringer, og huden blir gjerne fet og oljeaktig. Det er vanlig med utvikling av store kviser, spesielt på overkroppen, og det kan øke risikoen for lokale hudinfeksjoner.
 • Strekkskader i huden kan oppstå når musklene vokser raskt, spesielt i huden på overarmene og lårene. Det blir en påfølgende arrdannelse i form av hudstriper.
 • Noen kan oppleve økt kroppsbehåring, men AAS-bruk kan også føre til tap av hodehår og tidlig skallethet.
 • Huden blir mer rynkete og det dannes ofte store pigmentflekker.
 • Fordi salt- og væskemengden i kroppen øker, øker også risikoen for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom. Hjerteforstørrelse, fordi hjertet må jobbe mot et høyere trykk, kan føre til forstyrrelser i hjerterytmen. Det kan også føre til at pumpefunksjonen blir nedsatt fordi hjerteveggen blir tykk og stivere, og dette kan føre til hjertesvikt over tid.
 • AAS-bruk fører ofte til endringer i blodets innhold av fettstoffer i form av at det gir en kraftig reduksjon av det gode HDL-kolesterolet som er med på å beskytte åreveggene våre mot forkalkning. Dermed fører det til mer avleiring av kolesterol i blodårene og øker risikoen for hjerte- og karsykdom.
 • AAS er giftig for leveren, og kan føre til levercelleskader.
 • Fordi AAS stimulerer nyrenes produksjon av hormonet erytropoietin (Epo) som stimulerer produksjonen av røde blodceller øker risikoen for blodpropp. Risikoen er spesielt stor i forbindelse med trening.
 • Bivirkninger spesifikke for menn er redusert produksjon av spermier, noe som gjør at fertiliteten avtar og testiklene krymper i størrelse. Noen brukere får permanent testikkelsvikt og blir impotente som følge av langvarig AAS-bruk. Fordi testosteron omdannes til det kvinnelige kjønnshormonet østradiol, er det en risiko å utvikle gynekomasto, som er vekst av brystkjertlene. Mellom en tredjedel og halvparten av de som bruker AAS får gynekomasti. Prostata kan også vokse, og det kan gi problemer med vannlatningen.
 • Bivirkningene som rammer kvinner er årsaket av de androgene virkningene, slik av kvinner maskuliniseres i form av utvikling av skjeggvekst, økt kroppsbehåring, maskulint hårtap og utvikling av dyp og maskulin stemme. Klitoris vokser og brystene avtar i størrelse på grunn av redusert produksjon av kvinnelige kjønnshormoner, østrogener. Dette er bivirkninger som i liten grad går tilbake, selv om AAS-bruken opphører. Menstruasjonen blir uregelmessig og sjeldne, og hos noen kan den opphøre helt, og fertiliteten reduseres.
 • Seksuallysten kan øke kraftig i begynnelsen av en AAS-kur, men reduseres mot slutten av kuren når dosene trappes ned. Mellom to kurer kan seksuallysten bli mer eller mindre borte hos både menn og kvinner.

Dette er de vanligste psykiske bivirkningene

 • I startfasen av en kur oppleves ofte oppstemthet, redusert søvnbehov, økt energi, økt selvtillit og økt seksuallyst. Dette er en opplevelse av intenst velvære. Brukere kan oppleve at de har overdreven tro på egne evner, og hvis de blir motsagt kan de oppleve det som krenkende og reagere med sinne, irritasjon eller fiendtlighet i sosiale sammenhenger. Oppstemtheten kan forverres og gå over i en fullt manisk tilstand, men det kan også ende med en dyp depresjon. Fordi suprafysiologiske nivåer av testosteron gjør at brukerne kan restituere seg raskere blir ofte mye av fritiden brukt på treningssenteret.
 • I den andre fasen, når brukerdosene er på det høyeste, er brukeren preget av nedsatt impulskontroll, aggressiv atferd, økende mistenksomhet og redusert empati. De kan oppleve normal atferd fra andre som truende eller provoserende. Vrangforestillinger i kombinasjon med nedsatt impulskontroll kan føre til voldsutøvelse, og brukerens familie eller partner er spesielt utsatt. Store og raske humørsvingninger som er vanlige i denne fasen kan bli en belastning for de nærmeste, og det er gjerne da familie og partner søker hjelp.
 • Mellom kurene opplever mange at de får lite energi, konsentrasjonsvansker, søvnforstyrrelser, depresjon og redusert selvtillit. Fordi familie og venner gjerne trekker seg tilbake på grunn av brukerens oppførsel i de første to fasene kan de nå oppleve sosial isolasjon. Dette i kombinasjon med andre negative emosjoner gjør at en del brukere i denne fasen vurderer selvmord. Mange håndterer denne fasen med andre rusmidler og alkohol, noe som er med på å forverre den negative spiralen. Det er i denne fasen brukere oftest søker hjelp.

Lovbestemmelser

Siden 2013 har det vært forbudt å bruke, besitte og erverve dopingmidler i Norge. Strafferammen for bruk er inntil to års fengsel.

Kilder:

Folkehelseinstituttet.no

Antidoping.no

Rustelefonen.no

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Epost
NYHETSBREV

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter