Vitenskapen sier – fotballspillere blir bedre

Det er mange meninger ute og går når det kommer til hvorvidt fotballspillere bør fokusere på økt styrke, eller om det er nok med kondisjons- og teknikktrening for optimale prestasjoner. Styrketrening har lenge hatt en laber posisjon hos de fleste idrettslag og denne nedprioriteringen er noe man trolig ikke har kommet spesielt gunstig ut av med tanke på idrettslige prestasjoner. Vil styrketrening føre til økte idrettsprestasjoner blant fotballsplillere?

Vel, om økt hurtighet (sprint) og spenst er med på å øke en fotballspillers prestasjoner på fotballbanen, så kan man svare ?ja? i henhold til denne studien (1) hvor fotballspillere i eliten ble testet for korrelasjonen med maksstyrke og hurighet/spenst.

17 internasjonale fotballspillere ble testet for maks styrke i halve knebøy (ja, desverre var det halve knebøy), sprint (0-30 meter) og vertikalt spensthopp for å se om det fantes en sammenheng mellom maks styrke og hurtighet/spenst.

Studien viste at det stor sammenheng mellom maks styrke i halve knebøy og prestasjonene i sprint og spensthopp. Styrken viste også ingen negativ innvirkning på maksimalt oksygenopptak.

Har ikke erfaring vist dette i mange år?
Jo, erfaringsmessig har styrketrening med fokus på økt maks styrke og eksplosiv styrke vist seg å virke prestasjonsfremmende, nettopp med tanke på økt hurtighet og spenst, men ikke minst også med tanke på skadeforebyggende effekter (som er en annen historie).

Det blir ofte argumentert imot at styrketrening potensielt kan gjøre utøvere tregere, noe som KAN være tilfelle om feil type trening blir utført. I denne sammenheng vil feil trening si styrketrening med hovedfokus alene på økt muskelmasse og ikke funksjonell muskelmasse. Det vil rett og slett si at typisk kroppsbyggertrening med mange sett med et moderat til høyt antall repetisjoner potensielt kan føre til muskelmasse som ikke fører til stort annet enn ?dødvekt? på grunn av treningmetodens effekt på økt volum rundt muskelcellene i stedet for stimulering til rekruttering av maksimalt antall muskelfibre, enkelt sagt (det er flere faktorer som spiller inn).

Det blir ofte også argumentert for at styrketrening fører til redusert maksimalt oksygenopptak og at slik trening nettopp av den grunn vil virke negativt inn på idrettsprestasjoner.

I denne studien fikk vi se at styrke IKKE hadde noen negativ innvirkning på maksimalt oksygenopptak blant fotballspillere i eliten og vi fikk også se at økt styrke hadde en positiv innvirkning på hurtighet og spenst.

Dette er selvsagt bare en av mange studier, men studier har som regel bare en tendens til å ?bevise? det som allerede er bevist erfaringsmessig 10 år tidligere, noe som selvsagt ikke betyr at studier ikke har en nytteverdi (tvert imot), men erfaring som går igjen har som regel en tendens til å reflektere sannheten.

Om du velger å starte å benytte deg av korrekt styrketrening for økte prestasjoner i fotball (som her var hovedfokus) eller andre idretter, vil du trolig oppleve fremgang som aldri før, men du er selvsagt i en posisjon til å avvise dette tipset uten sure miner.

Ditt valg, dine resultater!

Eirik Sandvik
Osteopatistudent, Personlig Trener, Forfatter og Skribent
eirik@eiriksandvik.com

Eirik Sandvik spesialiserer seg på skadeforebyggende og rehabiliterende trening. Om du har et eller flere kroppslige smerter, plager eller skader, ta kontakt, eller gå inn på www.sandvikstraining.com for mer informasjon.

Løsningen på dine skulderplager er her! http://sandvikstraining.com/skulderplager/

Uten en Optimal Oppvarming kan du si velkommen til skader og plager! http://sandvikstraining.com/optimal-oppvarming/

Ref:

(1)

Strong correlation of maximal squat strength with sprint performance and vertical jump height in elite soccer players.
Wisløff U, Castagna C, Helgerud J, Jones R, Hoff J.
Department of Circulation and Medical Imaging, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Trondheim, Norway. Ulrik.Wisloff@medisin.ntnu.no
BACKGROUND: A high level of strength is inherent in elite soccer play, but the relation between maximal strength and sprint and jumping performance has not been studied thoroughly. OBJECTIVE: To determine whether maximal strength correlates with sprint and vertical jump height in elite male soccer players. METHODS: Seventeen international male soccer players (mean (SD) age 25.8 (2.9) years, height 177.3 (4.1) cm, weight 76.5 (7.6) kg, and maximal oxygen uptake 65.7 (4.3) ml/kg/min) were tested for maximal strength in half squats and sprinting ability (0-30 m and 10 m shuttle run sprint) and vertical jumping height. RESULT: There was a strong correlation between maximal strength in half squats and sprint performance and jumping height. CONCLUSIONS: Maximal strength in half squats determines sprint performance and jumping height in high level soccer players. High squat strength did not imply reduced maximal oxygen consumption. Elite soccer players should focus on maximal strength training, with emphasis on maximal mobilisation of concentric movements, which may improve their sprinting and jumping performance.

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Epost
NYHETSBREV

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta gode tilbud og nyheter